0

Корзина пустая

  • Starpcena: 0 €
  • Atlaide: 0
  • Apmaksāt: 0 €

Lietošanas noteikumiPROFCOSMETICS.LV lietošanas noteikumi 


1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.profcosmetics.lvlietošanas un preču iegādes kārtību. 

1.2.   SIA “Prof-K”, reģistrācijas Nr. 40203024018, adrese: Zeltozola iela 15, Katlakalns, LV-2111, turpmāk Prof-K SIA, nodrošina www.profcosmetics.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem. 

1.3.   Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas profcosmetics.lv vai izmanto citus www.profcosmetics.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem www.profcosmetics.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi. 

1.4.  Ja Lietotājs iegādājas www.profcosmetics.lv piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi. 

1.5.  Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces www.profcosmetics.lv , Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci profcosmetics.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā www.profcosmetics.lv atbilstoši Lietošanas noteikumiem. 

1.6.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt profcosmetics.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Prof-K SIA ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam www.profcosmetics.lv . 

1.7.   Prof-K SIA patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties profcosmetics.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē. 

1.8.   Prof-K SIA patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī. 

1.9. Ja Lietotājs ir veicis pasūtījumu, tad piegādi veicam tikai apmaksātiem pasūtījumiem. 

2.   Personas datu aizsardzība 

2.1. Lietot www.profcosmetics.lv, kā arī veikt pirkumus var gan reģistrēti, gan nereģistrēti Lietotāji. 

2.2. Noteikumi reģistrētiem Lietotājiem: 

2.2.1Lai reģistrētos www.profcosmetics.lv , Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē profcosmetics.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Prof-K SIA Privātuma politikutādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē profcosmetics.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole. 

2.2.2 Veicot pirkumu www.profcosmetics.lv , Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati Prof-K SIA nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju un lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju, arī preču piegādi Lietotājam. 

2.2.3. Lietotājs ir pastāvīgi pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu www.profcosmetics.lv . Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis profcosmetics.lv vietnē, Prof-K SIA nav atbildīgs par datu nepareizību un no izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā profcosmetics.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt Prof-K SIA personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku. 

2.2.4. Reģistrējoties www.profcosmetics.lv , Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un apņemas tos uzglabāt un nenodot trešajām personām. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Prof-K SIA izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti www.profcosmetics.lv sadaļā - Kontakti. 

2.3. Noteikumi nereģistrētiem Lietotājiem: 

2.3.1. Veikt Preču iegādi un izmantot daļu no citiem pakalpojumiem un servisiem, kas tiek piedāvāti www.profcosmetics.lv var arī Lietotāji, kuri izvēlas neizveidot profilu. 

2.3.2. Neatkarīgi no vai profils ir izveidots vai nav, lai noslēgtu Distances līgumu, Prof-K SIA ir nepieciešams saņemt un apstrādāt pirkuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus. Ja Lietotājs nevēlas sniegt savus personas datus Distances līgums nevar tikt noslēgts un Preču iegāde nebūs iespējama. 

2.3.3. Nereģistrētiem lietotājiem ar Preču iegādi, nosūtīšanu un maksājuma veikšanu, ari cita ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistītā informācija, tiek pieprasīta Pirkuma noformēšanas formā. Tāpat profila esamības gadījumā visa saziņa ar nereģistrētu Lietotāju tiek saglabāta pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. 

2.3.4. Tāpat Lietotāji ar profilu, arī nereģistrēti Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par sniegto datu pareizību. Lietotājs pats ir atbildīgs par savu datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus datus. Ja Lietotājs veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, arī gadījumos, ja datus izmanto kāda trešā persona, Prof-K SIA nav atbildīgs par no izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. 

2.4. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai. 

2.5. Prof-K SIA garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos. 

2.6. Prof-K SIA apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Prof-K SIA partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats. 

2.7. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti. 

3.   Pirkumapārdošanas līguma noslēgšana 

3.1. Viena pirkuma vietnē profcosmetics.lv minimālā pirkuma summa ir 25EUR. Lietotājs var iegādāties preces vietnē www.profcosmetics.lv neierobežotu reižu skaitu. 

3.2. Preces pirkuma līgums starp Prof-K SIA un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm. 

3.3. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti www.profcosmetics.lv datu bāzē. 

3.4. Prof-K SIA piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā. 

3.5. Ja Prof-K SIA neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Prof-K SIA atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta. 

3.6. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Prof-K SIA nevar nodrošināt interneta veikalā profcosmetics.lv iegādātās preces piegādi, Prof-K SIA apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Prof-K SIA atmaksā Lietotājam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Lietotājs atsakās no līdzīga produkta. 

4.  Preču cenas un samaksas kārtība 

4.1. Preču cenas interneta veikalā www.profcosmetics.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā. 

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos: 

4.2.1. izmantojot internetbankas pakalpojumus (pasūtot preci); 

4.2.2. ar bankas pārskaitījumu (pasūtot preci); 

4.2.3. ar kredītkarti (pasūtot preci). 

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, Prof-K SIA to atmaksā Lietotājam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura Lietotājs veica samaksu par precēm. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, Lietotājam ir jāiesniedz Prof-K SIA rakstveida iesniegums, norādot bankas konta numuru, uz kuru Prof-K SIA jāpārskaita Lietotājam pārmaksātā naudas summa. 

5.   Preču piegāde 

5.1. Prof-K SIA nodrošina bezmaksas piegādi Latvijas teritorijā, ja pirkums pārsniedz 80,00 (astoņdesmit eiro un nulle centus) EUR. 

5.2. Prof-K SIA nodrošina maksas piegādi Latvijas teritorijā, ja pirkums nepārsniedz 80,00 ( astoņdesmit eiro un nulle centus ) EUR 

•             Omniva pakomāts   2,50 EUR 

Saņemšanas vietu saraksts atrodams šeit 

•             Venipak pakomāts – 3,00 EUR 

•             Venipak PickUp punkti – 3,00 EUR 

Saņemšanas vietu saraksts atrodams šeit 

•             Venipak kurjers – 5,00 EUR 

5.3. Prof-K SIA nodrošina pasūtījuma izņemšanuPROF COSMETICSbirojā, Burtnieku ielā 36a, RīgaBezmaksas. Darba dienās:  8.30-17.00; Sestdien, Svētdien - slēgts. Pasūtījumu var saņemt tikai pēc apliecinājuma saņemšanas e-pastā, ka sūtījums ir sagatavots. 

5.4. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi un precīzutālruņa numuru.

5.5. Kurjeram piegādes brīdī ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti), lai pārbaudītu saņēmēja identitāti, un fiksēt dokumenta numura pēdējos 5 ciparus. 

5.6. Prof-K SIA nodrošina preces piegādi 3-5 darba dienas pēc pirkuma pabeigšanas. 

5.7. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, Prof-K SIA ir tiesības preces nodot citai deleģētai, pingadīgai personai norādītajā adresē piegādes brīdī, bet Lietotājam nav tiesību izteikt Prof-K SIA jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai. 

5.8. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā Prof-K SIA atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta. 

5.9. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtījumam un preču piegādātāja norādītajā veidā un vietā parakstās par preču saņemšanu. Parakstoties par preču saņemšanu, Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces tam ir nodotas labā un preču pirkuma līgumam atbilstošā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers Lietotājam piegādā preci, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Prof-K SIA neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā. Preču piegādes pavaddokumentu Prof-K SIA pievieno pie preču sūtījuma vai arī nosūta to elektroniski uz Lietotāja norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanu par preču piegādi Lietotājam. 

6.   Preču kvalitāte 

6.1. Visu www.profcosmetics.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. Prof-K SIA nodrošina www.profcosmetics.lv veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, modelis, krāsa, tilpums u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. 

6.2.  Vietnē www.profcosmetics.lv nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija. 

6.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Prof-K SIA veic vienu no šādām darbībām: 

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem; 

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem; 

3) attiecīgi samazina preces cenu; 

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu. 

6.4. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt Prof-K SIA bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada Prof-K SIA izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.3.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības). 

6.5. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Prof-K SIA attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, Prof-K SIA var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās. 

6.6. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai Prof-K SIA atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. 

6.7. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt Prof-K SIA gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu Prof-K SIA uz adresi Burtnieku iela 36a, Rīga, LV-1024, vai izmantojot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT Platforma): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Pēc iebildumu izvērtēšanas Prof-K SIA sniedz Lietotājam atbildi. 

7.   Atteikuma tiesības un preču atgriešana 

7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgriezt www.profcosmetics.lv iegādāto preci atpakaļ Prof-K SIA.

7.2. Lietotājs informē Prof-K SIA par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Lietotājs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, obligāti norādot Lietotāja bankas konta numuru.

7.3. Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

7.3.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

7.3.2. preces nedrīkst būt bojātas;

7.3.3. preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);

7.3.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija preci saņemot;

7.3.5. Prof-K SIA ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz precu atgriešanu;

7.3.6. Lietotājam jāsedz atgriešanas izmaksas;

7.3.7. naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz lietotāja atgriešanas dokumentā norādīto bankas kontu.

7.4. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Prof-K SIA ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

7.5. Par precēm, kuras lietotājs atgriež Prof-K SIA ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, Prof-K SIA piekrīt atmaksāt Lietotājam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā.

7.6 Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

7.6.1. Iegādātas Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, kosmētika);

7.6.2. Iegādāti uztura bagātinātāji, bezrecepšu zāles un medicīnas preces, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

7.6.3. Ja Pircējs atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas.

7.7. Pārdevējam ir tiesības aizturēt naudas atgriešanas maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties.

8.   Informācijas apmaiņa 

8.1. PROF-K SIA sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti www.profcosmetics.lv sadaļā - Kontakti. 

9.   Atbildība 

9.1. Prof-K SIA ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai profcosmetics.lv lietošanas kārtībai. 

9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus. 

9.3. www.profcosmetics.lv  nav atbildīgs par profcosmetics.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ. 

9.4. Prof-K SIA nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Prof-K SIA saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Prof-K SIA centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk. 

10.  Citi noteikumi 

10.1. Attiecības starp Lietotāju un Prof-K SIA regulē Lietošanas noteikumi, arī Latvijas Republikas tiesību akti. 

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Prof-K SIA klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību. 

10.3. Produktu izvietojums mājas lapā tiek norādīts hronoloģiski pēc jaunumu pievienošanas.  

10.4. Atsauksmes par produktu var iesniegt tikai reģistrēti lietotāji, kuri ir izmēģinājuši produktu.